YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Mevcut araziden en iyi sonucun alınması amacı ile sera yapılacak bölgeler ile ilgili karşılaştırmalı teknik çalışmalar yapılır. Bunlar; arazinin yapısı, meteorolojik veriler, üretim koşulları, bölgenin demografik yapısı, lojistik ve pazar koşullarıdır.

Yatırım yapılacak bölge belirlendikten sonra resmi prosedürler, elektrik-su-doğalgaz imkânları araştırılır ve ihtiyaçlar belirlenir.

Yatırım fizibilitesi yapılır; toplam yatırım tutarı, üretim miktarı, maliyeti ve satış gelirleri, mali ve ekonomik veriler, yatırımın kendisini karşılama süresi gibi tüm hesaplamalar yapılıp yatırımcıya sunulur.

Yatırım kararı onaylandıktan sonra ekipman üretim ve tedariği, ekipmanın üretim bölgesine sevki, inşaat ve montaj işleri gerçekleştirilir ve öngörülen sürede yatırımın bitirilmesi sağlanır.